tisdag, maj 01, 2018

Tal på första maj 2018

Tal på första maj 2018 i Trelleborg och Lund

Mitt namn är Hanna Gunnarsson och jag har fått äran att stå som första person på Vänsterpartiets riksdagslista för södra Skåne, kommunerna från Trelleborg och Ystad till Sjöbo och Kävlinge. Jag bor i Revingeby utanför Lund, där jag även står på Vänsterpartiets kommunlista.

På den här dagen, arbetarrörelsens stora kamp- och festdag, när vi samlas tillsammans med vänner och kamrater, är jag stolt över att vara vänsterpartist. Jag är vänsterpartist för att ordet "tillsammans" är det finaste ordet som finns. 

Att göra saker tillsammans, i det stora och lilla, på arbetsplatser, i bostadsområdena och i kulturlivet är en av grunderna för oss som tror på solidaritet. Tillsammans lägger vi förslag på förändringar, fattar beslut och försvarar våra vunna segrar. Vi litar på varandra, delar med oss efter förmåga och får hjälp efter behov. Vi ska kunna luta oss tillbaka och känna oss säkra och trygga med att vi tillsammans planerar för den bästa skolan, vården och pensionssystemet för oss alla. Vi formar tillsammans vår gemensamma framtid.

Kamrater och vänner! Jag tänker ofta på de många av mina vänner och bekanta som gör otroliga insatser genom att lägga ner sin tid och sina egna resurser på att hjälpa sina medmänniskor. Som öppnar sina hem, deltar i aktiviteter och på mötesplatser, med läxläsning och ger råd och stöd om hur samhället fungerar. Medmänniskor som lever tillsammans eller nära de personer som drabbas av regeringens inhumana flyktingpolitik. Medmänniskor vars insatser räddar liv, som ser till samhällets mest utsatta och som lever efter devisen att så som jag vill att människor ska göra för mig det ska jag också göra för andra. Den flyktingpolitik, med gränskontroller och utvisningar, som vi har sett de senaste åren är något som jag faktiskt inte trodde att vi skulle få se från en regering som består av socialdemokraterna och miljöpartiet. Att vi är besvikna på regeringens politik är bara förnamnet. Sverige behöver en ny flyktingpolitik, baserad på medmänsklighet och solidaritet!

Kamrater och vänner - vi måste alltid höja blicken! Det vi som är politiker gör i kommunfullmäktige och regionfullmäktige är viktigt, de beslut vi slåss för förändrar människors liv, gör vardagen lättare och samhället mer jämlikt. Men vi måste höja blicken. Vi som kommer från Skånes kuststäder har en stolt historia. I min födelsestad Helsingborg står två minnesstenar lutade mot Rådhuset, resta som tack från danska och norska flyktingar som flydde från nazisterna. När vi säger aldrig igen menar vi det verkligen. Men Sverige blir ett allt mer stängt land. De där murarna som vi aldrig skulle bygga upp fanns helt plötsligt igen i Öresund, när socialdemokraterna och miljöpartiet införde gränskontroller. Vi måste riva murarna som hindrar flyktingar att komma till Sverige, vi ska ta emot dem som behöver vår hjälp. Det är vårt ansvar och en del av vår solidaritet.

Idag på 1 maj tänker jag också på mina vänner i Ådalen, längs Ångermanälvens stränder ner mot Höga Kusten. En av mina bästa vänner kommer från Ådalen och jag är på besök där ofta. Ådalen är mest förknippat med demonstrationerna den 14 maj 1931, till stöd för de strejkande arbetarna vid Marmaverken. När demonstrationen hade kommit till Lunde blev den beskjuten av militären. Fem personer dog. Idag är staden Sollefteå i Ådalen förknippat med en annan politisk kamp, den där befolkningen, inte bara i Sollefteå utan i hela Västernorrland, ockuperar sitt sjukhus. När BB-avdelningen på Sollefteå sjukhus lades ner flyttade Sollefteåborna in i sjukhusets entré. Sedan januari 2017, i nästan ett och ett halvt år, har det under hela dygnet funnits ockupanter på plats för att lugnt och fredligt protestera mot nedläggningen och sätta fokus på behovet av en bra och säker vård för alla, oavsett var i landet vi bor. Ådalens kvinnors kamp för att inte behöva åka flera mil på slingriga vägar när de ska föda barn är en feministisk kamp för jämlikhet, trygghet och en säker vård för alla. Det är en kamp som vi också måste föra här.

Kamrater och vänner! Politiskt arbete sker både genom aktivism och i parlamenten. Vänsterpartiet har under den senaste mandatperioden förhandlat med regeringen om många viktiga saker som ger verklig förändring i många människors liv. Vi har höjt studiebidraget för studenter på universitet och högskolor, sett till att simskola för sexåringar blir avgiftsfritt, i sommar får ungdomar möjlighet att resa utan kostnad i kollektivtrafiken, vi har höjt underhållsstödet för ensamstående föräldrar, gett mer pengar till kvinnojourerna. Totalt uppgår de satsningar som Vänsterpartiet fått igenom i regeringens budget till många många miljarder.

Allt detta är satsningar på jämlikhet, satsningar som jämnar ut skillnader och klassklyftor, som flyttar resurser och makt från de som har i överflöd till de som har svårt att få vardagen att gå ihop. Konkreta exempel på när vi tar från de rika och ger till de fattiga, ger till de som har behov från de som har resurser i överflöd. En stark vänster krävs för att göra omfördelningar, för en ekonomi för alla - inte bara för de rika.

Samtidigt som vi har förhandlat dessa reformer, är vi ett parti som står självständigt. I Vänsterpartiet står vi för våra ideal och våra visioner och står fast vid dessa även när vi blir valda till politiska poster och uppdrag - något som man knappast kan säga om de två partier som idag utgör regeringen. Det är sorgligt att se hur visioner försvinner när viljan att greppa makten tar över. Som vänsterpartister driver vi alltid vänsterpolitik!

Idag, på första maj, tänker jag inte bara på de politiska satsningarna och reformerna som vänsterpartiet arbetar för varje dag, utan på hur vi som socialister, feminister och antirasister i vår vardag, i det lilla, hela tiden arbetar för ett bättre samhälle. Alla stora förändringar börjar med att vi tillsammans gör det vi kan här och nu för att förändra samhället. Arbetet för en bättre värld, en fredligare, hållbarare, jämlikare och rättvisare värld, börjar med att vi gör saker tillsammans, fattar beslut genom att alla får vara med, att vi tar hand om varandra och ser det bästa i våra medmänniskor runt omkring oss. Det är bara så vi kan få riktig jämlikhet.

I höst är det allmänna val. Vänsterpartiet går till val för ökad jämlikhet, för ett samhälle för alla - inte bara för några få. Vi söker ert förtroende att få fortsätta arbetet med att stärka välfärden, motarbeta nedskärningar och göra satsningar och reformer som gör vardagen och livet bättre för pensionärer med låga inkomster, kvinnor som sliter i välfärden och barn som växer upp i otrygghet. Det är bara med vänsterpolitik vi kan göra riktig förändring, det är bara genom Vänsterpartiet i kommunen, regionen och riksdagen som jämlikhet och rättvisa skapas.

Kamrater och vänner! Jag hoppas och önskar att ni alla som är här idag är med och arbetar för en stark vänster i valrörelsen i sommar och i höst. Prata med era vänner och arbetskamrater, delta i diskussioner och uppmuntra alla runt omkring er att gå och rösta och rösta på vänstern. Om ni vill och kan, hjälp till och dela flygblad eller stå i valstugan och om ni känner att det som vi i vänstern säger och gör är rätt - bli medlemmar i Vänsterpartiet. Bara genom en stark vänster kan jämlikhet och rättvisa skapas.

Tack så mycket för att ni har lyssnat, jag hoppas att ni får en fortsatt fin första maj-kväll!

torsdag, december 14, 2017

Kommunstyrelsen i december: Jämställda löner, Almedalen/Mipim, Personalcyklar och LKFs borttappade vinstutdelningEfter kommunstyrelsens möte i december blev det fem Vänsterparti-reservationer som förklaringar när vi inte höll med om de beslut som kommunstyrelsen fattade.

Jämställ lönerna i Lund på riktigt! 
Enligt lagen måste kommunen göra lönekartläggningar för att ta reda på om lönerna i kommunen är jämställda, eller om det finns problem i lönesättningen i kommunen. Jämställda löner är en av Vänsterpartiets viktigaste frågor, och vi är inte nöjda med den lönekartläggning som kommunen har gjort. Vi anser att den visar att lönerna i kommunen är ojämställda och att kommunen måste ta krafttag för att jämställa lönerna. 

Läs hela reservationen här: http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8424-L%C3%B6nekartl%C3%A4ggning-2017-.pdf


Kommunen ska inte åka till politikerveckan i Visby (Almedalen) och fastighetsmässan i Cannes (Mipim)
Under flera år har Lunds kommun deltagit på Almedalen (politikerveckan i Visby) och på Mipim (fastighetsmässa i Cannes). Detta kostar upp emot en miljon om året och Vänsterpartiet menar att kommunen inte bör vara på plats varken på Almedalen eller Mipim.
Läs hela reservationen här:
http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8411-KS-internbudget.pdf

Ge kommunens personal rabatt på cyklar!Ett förslag om förmånscyklar för kommunens anställda hade lagts fram till kommunstyrelsen. Det betyder att personalen skulle kunna köpa en cykel med så kallat "bruttolöneavdrag", att det dras en summa från lönen varje månad. Vänsterpartiet ville istället införa personalrabatt, ett enklare system för både de anställda och kommunen.
Läs hela reservationen här: http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8432-Cykelrabatt-f%C3%B6r-anst%C3%A4llda.pdf 

Vad hände med den ökade vinstutdelningen från LKF? 
För något år sedan beslutade kommunfullmäktige att ta ut mer vinster från vårt kommunala bostadsbolag LKF. Vi i Vänsterpartiet protesterade mot detta tillsammans med hyresgästföreningen. LKFs överskott ska gå till renoveringar och förbättringar av LKFs hus, inte till kommunens egen kassa. Vi ville veta vad pengarna har gått till, men vi fick inga klara svar.

Läs hela reservationen här: http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8434-LKF-vinstutdelning.pdf

Stoppa nedskärningarna i gymnasieskolan och på komvux! 

Utbildningsnämnden, som har hand om gymnasieskolan och komvux, hade skrivit till kommunstyrelsen för att slippa göra nedskärningar nästa år. Vänsterpartiet röstade självklart nej till nedskärningarna, men de andra partierna höll tyvärr inte med.

Läs hela reservationen här: http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8419-Utbildningsn%C3%A4mndens-budget.pdffredag, oktober 13, 2017

Jonas Sjöstedt i Lund: “Att höja pensionerna är feminism i praktiken”

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare, kom till Lund 12 oktober, som första stopp på sin förvalsturné till tio utvalda städer. Under dagen besökte han Polhemsskolan där han fick träffa en klass gymnasieettor och sedan diskutera viktiga och aktuella skolfrågor med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, och spelade in ett samtal på temat LSS med en familj i Lund som drabbats av nedskärningar och negativa beslut. Detta samtal kommer finnas att lyssna på via Vänsterpartiets hemsida.


Det viktigaste var dock det öppna mötet på kvällen, som hölls i Kulturens auditorium. Det var nästan fullsatt, så ungefär 200 personer kom för att lyssna. Publiken var blandad i åldrarna, men en stor del var ungdomar.


Jonas Sjöstedt talade på temat ojämlikhet och vad vi kan göra åt den. Det var ett starkt ideologiskt tal, med en allvarlig stämning och det tog lång tid innan de första skämten och skratten kom. Sjöstedt inledde med att prata om sina “favoritakademiker” (en lämplig inledning i en universitetsstad): Kate Pickett och Richard Wilkinson, författarna till Jämlikhetsanden, som besökte Vänsterdagarna i Malmö nyligen.


Wilkinsons och Pickets budskap är enkelt: Jämlika samhällen är bättre och tryggare. Ojämlikhet i samhället är ett problem även i samhällen där de flesta i befolkningen har det relativt bra. I Sverige ökar ojämlikheten ökar när skatterna för de rika sänks. En sådan politik konserverar ett system där de rikaste drar ifrån och klyftorna ökar. I ett materialistiskt samhälle drivet av konsumtion och vinstjakt kommer många känna sig som ständiga förlorare och känna sig otillräckliga och känna att de inte riktigt hör hemma i en allt svagare gemenskap. Målet är såklart att samhället ska vara jämlikt, ett krav som också har stark feministisk profil. Kvinnor tjänar mindre och har lägre pension, det är männen som har de stora förmögenheterna. Feminismen och jämlikheten finns därför alltid med i Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen.

Vänsterpartiet har fått igenom många reformer som gör livet bättre för de som har det tuffast i samhället, i förhandlingarna med regeringen. Det som vi inte har fått igenom är samtidigt det viktigaste: Att beskatta de rikaste, återinföra förmögenhetsskatt och arvsskatt. Därför har inte trenden mot ett mer ojämlikt samhälle i Sverige kunnat vändas. Även de stora kraven som sänkt arbetstid och höjd garantipension är regeringen helt ointresserade av.

Jonas Sjöstedt kopplade också politiken för mer jämlikhet till klimatfrågorna. De största utsläppen gör de rikaste personerna, genom sina resor och sin konsumtion. Vi behöver mer social och kulturell utveckling istället för privat konsumtion för de rikaste. Den ökade produktivitet ska gå till att korta arbetstiden, inte till mer konsumtion. Klimatfrågan kräver gemensamma lösningar och planering och även gemensamt ägande.

Vi är mycket glada för att Jonas Sjöstedt kom till Lund under sin förvalsturné. Nu drar planeringen av valrörelsen igång på riktigt, med nomineringar och diskussioner om valplattform. Vi hoppas att många av de som kom på dagens möte vill vara med och arbeta för ökad jämlikhet i valrörelsen nästa år!

torsdag, september 28, 2017

Kommunfullmäktige: Ensamkommandes boende och arbetskläder i förskolan

Kommunfullmäktige hade en rekordkort dagordning på sitt september-möte. Som en motreaktion mot den korta dagordningen lämnade ledamöterna in en stor mängd så kallade enkla frågor, korta frågor till kommunalråden och nämndsordföranden i aktuella ämnen.

Det viktigaste på kommunfullmäktigemötet var dock de två motioner som fanns från Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. Båda motionerna blev lämnade utan konkret åtgärd.

Först diskuterades Vänsterpartiets motion om att alla anställda i förskola och fritidshem ska få tillgång till kostnadsfria arbetskläder. Det kan handla om kläder för utomhusbruk för att hålla sig varm eller utan att tveka kunna leka i leran med barnen, eller kläder för inomhusbruk så att ens egna kläder inte blir smutsiga på olika sätt. Kostnadsfria arbetskläder finns idag på några förskolor i kommunen, utifrån lokala beslut av varje rektor. Det betyder att det inte finns en rättvisa i denna förmån inom kommunen. Kostnadsfria arbetskläder är en viktig arbetsmiljöfråga och visar tydligt vilka som är personal när elevgrupper är utomhus. “Ett positivt initiativ” menade både socialdemokraterna och liberalerna, men de var inte intresserade av att genomföra detta nu utan ville vänta på en utredning och föreskrifter från arbetsmiljöverket.

Den andra motionen kom från Feministiskt initiativ och handlade om att låta ensamkommande ungdomar som blivit åldersuppskrivna få stanna i Lund under överklagandetiden. Samma förslag finns också i ett Lundaförslag, som tidigare refererats har i Veckobladet. Flera kommunen har redan fattat beslut om detta. Det är ju såklart väldigt viktigt att ungdomarna får stanna kvar i den stad där de har fått vänner, går i skolan och förhoppningsvis känner sig trygga. De ungdomar som behöver flytta till ett annat boende måste börja om i en ny klass och skaffa nya vänner på den nya orten, något som inte gynnar ungdomens trygghet och kunskapsutveckling. I kommunstyrelsen fanns inte en majoritet för att bifalla motionen, det var V, MP (!), FNL och FI som sa ja. Inför kommunfullmäktiges möte hade socialdemokraterna föreslagit en återremiss för att invänta statsbudgeten, och det blev också kommunfullmäktiges besut. Frågan kommer därför komma tillbaka någon gång i december eller januari. Fram till dess kommer åldersuppskrivna ungdomar fortfarande riskera att behöva flytta från Lund. Om någon har ett rum över för någon av dessa ungdomar är det mycket välkommet!

lördag, september 09, 2017

Roller derby playoffs: If you can dream it, you can do it!Jag har spenderat större delen av helgen på Roller derby playoffs i Malmö, en jättestor internationell turnering som Malmös Crime City Rollers (CCR) är värdar för. Turneringen är en kvaltävling där lagen kan kvalificera sig för Roller derby Championships i Philadelphia i november i år. Detta är inte bara första gången som en kvaltävling, en playoff, arrangeras i Europa, utan också första gången som Crime City Rollers från Malmö kvalificerar sig till Championships! Historiskt på flera sätt.

If you can dream it, you can do it! Crime City vann sin första match mot Helsingfors, och lyckades därmed sluta bland de främsta fyra lagen och bli kvalificerade till Championships. CCR förlorade sedan sin andra match, mot Gotham (New York), ett av världens bästa roller derby lag. Ljudnivåerna i Baltiska hallen när CCR vann fick lead jammer mot Gotham var öronbedövande.

Roller derby är en helt fantastisk sport. Återupplivad på 2000-talet i USA, av kvinnor, för kvinnor. I huvudsak bärs sporten av spelare som identifierar sig som kvinnor. Män spelar också, men det är kvinnornas idrottande som står i centrum. Män deltar som domare och coacher, men det är kvinnorna som står för blod och svett.

Det är inte bara fruktansvärt roligt att se på roller derby, utan också otroligt peppande. Det är hög fart, tuffa tag och en jämn match kan svänga snabbt. Det är peppande att se kvinnor kämpa och strida för sitt lag och varandra, att se en sport där alla oavsett styrkor och svagheter har sin plats i laget och få vara publik i en sport där både spelare och publik verkligen omfamnar ideal som gemenskap, solidaritet och allas lika värde. I taket hänger Crime City Rollers stora Refugees Welcome banderoll. Roller derby gör helt enkelt världen lite bättre ett jam och ett bout i taget.
torsdag, augusti 31, 2017

Smått och gott från höstens första kommunfullmäktige

Augusti månads kommunfullmäktige började redan klockan 13, med förhoppningen att kommunfullmäktige skulle kunna klara av en del motioner som blivit liggande länge. Och så blev det, flera stora diskussioner hanns med under mötet. Men vi började med att beslut om nya valdistrikt inför nästa års allmänna val. Valnämnden ser kontinuerligt över antalet valdistrikt i kommunen och har beslutat att redan nu skapa nya distrikt i bland annat Brunnshög och Råbylund, två av kommunens utbyggnadsområden. Ett valdistrikt ska ha max 1500 valberättigade för att undvika köer på valdagen. Kommunfullmäktige beslutade vidare om två av de fem vattenplanerna, en om sjöar och vattendrag och en om vattenförsörjning. De är mycket läsvärda, planen och sjöar och vattendrag kan användas för att planera utflykter till kommunens mindre kända vatten!

När det gäller de större diskussionerna hann kommunfullmäktige med att diskutera Vänstepartiets motion om att avskaffa individuell lönesättning i kommunen. Kommunen är, i egenskap av arbetsgivare, skyldig att arbeta med frågan om rättvisa löner, något som inte kan nås med hjälpa av individuella förhandlingar. En annan motion handlade om samhällsorientering för nyanlända, som Liberalerna motionerat om. Motionen slog dock in öppna dörrar då kommunen redan arbetar med detta, både i egen verksamhet och tillsammans med ideella föreningar. Sverigedemokraterna ville återinföra medborgarstämmorna i de olika stadsdelarna, men en majoritet i kommunfullmäktige ville fortsätta på det nu gällande dialogarbetet med olika former av medborgardialog i olika frågor. En motion från Feministiskt initiativ handlade om att kommunen inte längre skulle använda begreppet “tjänsteman” utan istället det könsneutrala “tjänsteperson”. Motionen fick väldigt lite stöd, även vi i vänsterpartiet menar att ordet tjänsteman är etablerat och inte bara syftar på män. En motion om obligatoriskt skolval blev avslagen, och samma öde fick en motion om att införa betyg i årskurs fyra. I den senare frågan finns inget intresse från rektorerna att göra ett sådant försök.

Nu är det ett år till valet och förhoppningsvis kommer debatterna i kommunfullmäktige präglas av valåret och bli både mer aktuella och mer intensiva ju närmare valet vi kommer!

fredag, juli 07, 2017

Almedalen 2017 dag 6 - fredag

Sista dagen med seminarier. Och dagen då nazisterna (Nordfront) kom till Visby. De satte upp sitt tält, började dela ut tidningar, gå runt med en banderoll och hålla tal om svenskt blod. Helt sinnessjukt. Men det vägdes upp lite  av en fantastisk Mångfaldsparad! 

Sista dagen såg ut så här: 

1) "Palestinakonflikten 100 år - kommer konflikten någonsin att lösas?", en del av statsvetardagen, som ser till att fylla fredagen med relevanta seminarier. Ett nytt ledarskap både i Israel och Palestina krävs enligt panelen, och Trump sades ha 1 % chans att bidra till en lösning, "vilket ju är mer än noll", som en paneldeltagare sa. 
2) "Utdelningen av priset Hetast i Almedalen". Delas ut av PR-firman Westanders till den person eller kampanj som har synts mest eller gjort störst intryck. Priset gick till kampanjen #ochjagprotesterade en kampanj mot nazisternas deltagande där en installation med skor har skapats. Installationen sparkades sönder av nazisterna natten till fredagen.
3) "Ryssland och ett nytt världspolitiskt läge", också det på statsvetardagen. Diskussion om  demokratin i Europa i relation till Ryssland, om att våra demokratiska samhällen inte kan/bör ha för många förbud, vilket Ryssland har, och om hur ryssat utsätts för propagande om att västerländsk demokrati innebär kaos.
4) Den lokalpolitiska debatten! Ett måste varje år. Den arrangeras av Gotlanda Allehanda och det satt nog 250 personer i publiken. Är man politiknörd så tycker man ju att det är intressant att höra om gotländsk bostadsmarknad, lösningar på vattenbrist och den nya hamnavgiften. 
5) MÅNGFALDSPARADEN! Flera hundra personer gick genom Visby med regnbågsflaggor och partisymboler, förbi nazisternas tält där vi möttes av skrikande tal - och skrek tillbaka. 
6) "Har ideologierna någon framtid?", sista passet på statsvetardagen. Svart var ja. 
7) Det allra sista på vår Almedalsvecka blev inspelningen av Lantzkampen på Sveriges radios scen. 

Imorgon är det utflyktsdag, och då åker vi till Stora Karlsö! 

torsdag, juli 06, 2017

Almedalen 2017 dag 5 - torsdag

Vi närmar oss slutet, Almedalsveckan är snart över. Under eftermiddagen började de stora tälten tömmas och plockas ner, de små står någon dag till. Vi som är kvar går in i en andra andning och stressnivån sjunker rejält. 

Såhär var torsdagen: 

1) "Kris i språkfrågan?" Schweiziska ambassaden ordnade tillsammans med Uppsala universitet en diskussion om språkundervisningens ställning. Många intressanta trådar och frågeställningar. 
2) "Den politiska kulturen i Sverige och Finland - vad skiljer oss åt och vad förenar oss?" Spännande samtal om Sverige och Finland, bland annat om att Finland har ett väldigt starkt personvalssystem som gör att ledamöterna inte så enkelt kan "ta ledigt" från riksdagen för att vara på annan plats om det behövs. Arrangerat av Hanaholmen, finskt-svenskt kultur och utbildningscentrum.
3) "Mind the gap - how to obtain audience trust in a shifting media landscape", arrangerat av Sveriges Radio. En kanadensisk och en amerikansk journalist om falska nyheter, och vikten av att förstå dessa för att kunna bemöta dem, att samma falska nyheter dyker upp på många olika hemsidor samt sttd e som producerar falska nyheter tjänar massor med pengar. Sveriges radio bjöd sedan på lunch! 
4) "Granskning av den mediatränade politikern". SVTs Uppdrag granskning-redaktion spelade upp några intervju-situationer där politiker/företagare inte riktigt klarat av intervjusituationen. 
5) "Nätet, makten och yttrandefriheten - vad är politikens och juridikens ansvar", med bland annat demokratiministerb hos Sveriges radio. Inte så mycket nytt egentligen, men väldigt viktigt att prata om näthatet. En jurist rekommenderade alla som blir utsatta för näthat att aldrig svara i affekt. 
6) "Kyrkovalet 2017 - vad har politiken där att göra?" Almedalens sämsta debatt, på G som i Gud, arrangerat av tidningen Dagen. Socialdemokraternas kyrko-gruppledare klarade sig väldigt bra, men blev hårt attackerad av Frimodig kyrka. Diskussion om organisation, inte sakfrågor. 
7) "Behövs lokala banker med samhällsengagemang?". Sparbankerna bjöd in till mingel (för alla men krävde anmälan) och diskussion om de lokala bankernas betydelse för utveckling på landsbygden.
8) Ebba Busch-Thors tal i Almedalen. 
9) Nikodemussamtalet i domkyrkan, med kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg. Fint, intressant och plats för reflektion, som vanligt. Fjärde nattvarden den här veckan. 

onsdag, juli 05, 2017

Almedalen 2017 dag 4 - onsdag

Nu är vi lite trötta... men vi kämpar på! Folkbildningsfstivalen fortsätter några dagar till. Det här gjprde jag under onsdagen:

1) "Är socialdemokraterna i Europa i kris?" Journalisten Helle Klein ledde samtal med journalisten Katrin Marcal och IF Metalls ordförande Marie Nilsson. De pratade en del om känslornas plats i politiken.
2) "Tre religioner i mötet med EU - samverkan eller kollision?" Almedalsveckans mest spännande panel: Ärkebiskop Antje Jackelén, Aron Verständig från judiska församlingen i Stockholm och Mohammad Muslim Eneborg från Ayshamoskén. De diskuterade religionen som en samhällskraft och vikten av dialog mellan religionerna och samhället.
3) Ett snabbt stopp på seminariet "Den politiserade kyrkan" i domkyrkan, men det var svårt att höra och jag ville komma i tid till...
4) ... "De religiösa samfundens roll i samhället - aktörer eller privata serviceställen?" där en av paneldeltagarna var kardinalen och Stockholms katolska stifts biskop Anders Arborelius. Det var ett väldigt bra samtal, mellan flera personer, om religionens roll i samhället. Visserligen inte så många nya saker, men häftigt att få hälsa på kardinalen! 
5) Glass på M/S Sigrids däck! Sigrid är SKB (Svensk kärnbränsleavfall) skepp som fraktar avfall från kärnkraftverken till mellanlagringen i Oskarshamn. Sigrid är ett årligt stopp för oss, vi brukar fråga om de skrivit avtal om ESS, som efter nedmontering måste förvaras i slutlagret. Det finns inget avtal ännu, SKB väntar på tillstånd att bygga ett större slutlager. 
6) Özz Nujen höll en liten öppen standup-föreställning på Kallis, en del av hans turné med Akademikerförbundet SSR. Viktigt med antirasism på Almedalen, speciellt detta år. 
7) Finansminister Ulla Andersson (S) tal. Vi hörde och såg det i TV4:s tält eftersom det regnade...
8) "Medieklimatet - får vem som helst säga vad som helst i det offentliga rummet!" Samtal med Alexandra Pascalidou i Vårdklockans kyrka. Det blev ett känslosamt samtal, om sorg, rasism och motstånd. 

Almedalen 2017 dag 3 - tisdag

Nu börjar vi röra ihop dagar och datumet - det viktigaste är att vara på rätt sidor i programboken. Tisdagen är dagen med de blåmarkerade sidorna. Förmodligen är tisdagen almedalens mest intensiva dag, måndag-onsdag hålls tre fjärdedelar av veckans alla programpunkter. Det blir trångt, men eftersom det finns så mycket att välja mellan sprids ändå alla besökare ut. 

Det spöregnade i Visby på morgonen, så det blev inget planerat frukostseminarium (jag hade tänkt lyssna på Birgitta Ohlsson om "duktiga flickan", men flydde in på Almedalsbiblioteket istället). Men solen kom tillbaka, och detta gjorde jag under tisdagen: 

1) "Folket och försvaret - en återuppväckt plikt", på försvarets hangarfartyg HMS Carlskrona. Ett seminarietält har rests på helikopterplattan, och där förklarades och diskuterades den nya värnplikten. Efter seminariet fick vi se när en korvett la till precis bredvid och kunde gå runt på HMS Carlskrona.
2) "Politisk korrekthet och populism - den postmoderna konsumtionsdemokratins öde". Ett riktigt bra samtal i katolska kyrkans trädgård, ett som jag definitivt ska höra igen i efterhand. Arrangerat av studieförbundet Bilda och tidningen Signum. Passadr på att titta in i katolska kyrkan också. Kanske det finaste kyrkorum jag sett! 
3) "Var bor Sveriges nya skogsägare?". Ett seminarium hos Västerbotten, arrangerat av SLU och Umeå universitet med både Södra och Norra skogsägarföreningarna på plats. Forskning om skogsägare presenterades, om de bor på sin mark eller någon annanstans. Diskussionen handlade om behovet av kunskap och vikten av känsla för skogen. Mycket relevant för mig personligen, som skogsägardotter.
4) "Vem ställer in den politiska kompassen". Ett fantastiskt samtal mellan ärkebiskopen Antje Jackelén och diplomaten Jan Eliasson om populism, att ta ansvar, vara konkret, tillit och att våga vara djup. 
5) "Everything you might not want to know about Brexit". En lite underlig diskussion mellan brittiska ambassadören och EU-kommissionens chef i Sverige. Ambassadören försökte förklara det han kunde, och fick frågor från både tyska och norska ambassadören. Brexit ställer till det i de diplomatiska kretsarna. 
6) Lite allmänt häng i DNs "tält" med analyser inför Annie Lööfs tal i Almedalsparken, ett tal där hon satte ner foten rejält mot rasism. 
7) Uppsala universitets mingel, för det gamla kårengagemangets skull. Uppsalas forskare som är på plats samlades, och så sådana som vi, universitets/studentlivs-hangaround.
8) Den politiska allsången! Årlig tradition, som jag gjort nästan varje år i Almedalen. En trubadur, ett sånghäfte, sånger från vänster och höger. Riktigt roligt. Arrangerat av Västerbotten.
9) Nikodemussamtal i Visby domkyrka med Annie Lööf. Mycket bra, samma tydlighet mot rasism och fina tillbakablickar på uppväxt och starten på det politiska engagemanget.